Версія для друку

Двоє студентів ТНЕУ отримуватимуть стипендії Верховної Ради України

Опубліковано в Новини Автор  04.11.2018

З метою морального i матерiального заохочення здобуття вищої освiти призначено iменнi стипендiї Верховної Ради України на 2018/2019 навчальний рiк вiсьмом студентами закладiв вищої освiти Тернопільської області, серед яких двоє студентів Тернопільського національного економічного університету.

Зокрема, студентка четвертого курсу факультету фiнансiв Белiченко Юлiя та третьокурсниця факультету економiки та управлiння Ларва Юлiя у цьому навчальному роцi отримуватимуть стипендiї Верховної Ради України.

До слова, Постановою ВРУ встановлено такi розмiри стипендiй: для студентiв закладiв вищої освiти I-II рiвнiв акредитацiї, якi навчаються за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «молодший спецiалiст» або «бакалавр», – 1 800 гривень.

Для студентiв закладiв вищої освiти III-IV рiвнiв акредитацiї, наукових установ, якi навчаються за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «бакалавр», «спецiалiст» або «магiстр», – 2 300 гривень.